Artsen

Dr. Bram Spinnewijn

Bram Spinnewijn is huisarts sinds 2001, en daarnaast ook sportarts en tropenarts. Hij begeleidt als huisarts met een brede kijk. Zijn interesses zijn: preventie (wetenschappelijk medewerker commissie preventie Domus Medica – prostaatkankerscreening) en alle aspecten van het gezin in al zijn levensfasen (systeemdenken – Triple P) en in het bijzonder het jonge kind (Kind en Gezin-arts sinds 2000). Hij is betrokken bij de opleiding van huisartsen, als praktijkopleider en stagecoördinator.

Dr. Ann Van Den Bruel

Ann Van den Bruel is huisarts sinds 1999. Naast haar werk in de praktijk is ze ook Professor Huisartsgeneeskunde aan de KU Leuven.

Haar werk aan de universiteit is gericht op de diagnose van ernstige ziekten, vooral bij kinderen. Denk dan bijvoorbeeld aan de diagnose van longontsteking of hersenvliesontsteking, maar ook diabetes of hartproblemen. Ook de voor- en nadelen van het screenen of actief opsporen van ernstige ziekten zoals kanker heeft haar bijzondere aandacht. Daarnaast geeft ze ook les aan studenten geneeskunde over het correct interpreteren en toepassen van wetenschappelijk onderzoek in de dagelijkse praktijk.

Dr. Katrien Cordemans

Katrien Cordemans is huisarts en tropenarts.
Binnen de huisartsgeneeskunde gaat haar bijzondere interesse uit naar de zorg voor ouderen, de opvolging van patiënten met chronische ziekten en de palliatieve zorg. Naast huisarts is ze ook CRA ( coördinerend en raadgevend arts ) in een WZC en werkt ze voor de dienst reisadvies van het ITG.

Dr. Viktor Lannoy

Viktor Lannoy is huisarts in opleiding (HAIO). Hij voltooit zijn laatste jaar als HAIO in De Wijkpraktijk. Viktor doet zelfstandig consultaties maar zal indien nodig advies vragen aan de andere artsen. 

Dr. Stéphanie Janssens

Stéphanie Janssens is huisarts in opleiding (HAIO). Zij voltooit haar eerste jaar in De Wijkpraktijk. Stéphanie doet zelfstandig consultaties maar zal indien nodig advies vragen aan de andere artsen. 

praktijkassistente

Sarah Van Camp

Sarah Van Camp werkt in de praktijk als praktijkmanager.

Zij is hoofd administratie, coördineert de onthaalwerking en ondersteunt de artsen in hun dagelijkse administratie en facturatie. Ze is eveneens verantwoordelijk voor het forfaitair systeem.

Liesbeth Jespers

Liestbeth Jespers werkt in de praktijk als onthaalmedewerkster.
U kan bij Liesbeth terecht voor het maken van een afspraak, inschrijven in de praktijk, administratieve zaken en allerhande vragen.

Greet Gheeraert

Greet Gheeraert werkt in de praktijk als onthaalmedewerkster/administratief bediende.
U kan bij Greet terecht voor het maken van een afspraak, inschrijven in de praktijk, administratieve zaken en allerhande vragen.

Ann Van Haver

Ann Van Haver werkt in de praktijk als onthaalmedewerkster.
U kan bij Ann terecht voor het maken van een afspraak, inschrijven in de praktijk, administratieve zaken en allerhande vragen.

Verpleegkundige

Simonne Neefs

Simonne Neefs is praktijkverpleegkundige.  Zij staat onze praktijk bij in het ontwikkelen van de verpleegkundige raadplegingen.  U kan bij haar terecht voor de verpleegkundige zorgen/raadplegingen op doorverwijzing van uw arts, dit enkel na afspraak op dinsdag of woensdag. </blockquote>

Karima Gariji

Karima Gariji is verpleegkundige.  U kan dagelijks tussen 8u en 11u bij haar terecht voor bloedafnames.  Daarnaast kan u ook bij haar terecht voor verpleegkundige zorgen op doorverwijzing van uw arts.  Karima spreekt ook Arabisch en Berbers en kan u bijstaan tijdens consulten voor het overbruggen van een taalbarrière.

Jony Dauwe

Jony Dauwe is verpleegkundige.

Zij staat in voor allerlei (nieuwe) verpleegkundige taken binnen de praktijk:

  • vrije raadpleging
  • opvolging psycho-sociale patiënten
  • opvolging ouderen

Paramedici

Wil Meeus

Wil Meeus is klinisch psycholoog en psychotherapeut. In de Wijkpraktijk werkt hij als eerstelijns psycholoog. Op doorverwijzing van uw huisarts kan u bij hem terecht voor 2 x 4 sessies.

Hanne Hoefkens

Hanne Hoefkens is klinisch psycholoog en MDFT-therapeut (MultiDisciplinaire FamilieTherapie). Naast haar werk als contextbegeleidster in de bijzondere jeugdzorg, werkt zij in de Wijkpraktijk als eerstelijnspsycholoog. Op doorverwijzing van uw huisarts kan u bij haar terecht voor 2 x 4 sessies.

Poetshulp/klusjesman

Idonka Lafontaine

Idonka komt ons dagelijks helpen bij het poetsen en onderhoud van het gebouw.  Zo kunnen wij in een nette omgeving werken en kan u in een propere wachtzaal plaatsnemen.

Mohamad Dham

Mohamad is onze klusjesman en zorgt voor het onderhoud van het gebouw.