Wie zijn wij 2019-05-14T11:33:09+00:00

Artsen

Dr. Bram Spinnewijn

Bram Spinnewijn is huisarts sinds 2001, en daarnaast ook sportarts en tropenarts. Hij begeleidt als huisarts met een brede kijk. Zijn interesses zijn: preventie (wetenschappelijk medewerker commissie preventie Domus Medica – prostaatkankerscreening) en alle aspecten van het gezin in al zijn levensfasen (systeemdenken – Triple P) en in het bijzonder het jonge kind (Kind en Gezin-arts sinds 2000). Hij is betrokken bij de opleiding van huisartsen, als praktijkopleider en stagecoördinator.

Dr. Ann Van Den Bruel

Ann Van den Bruel is huisarts sinds 1999. Naast haar werk in de praktijk is ze ook Professor Huisartsgeneeskunde aan de University of Oxford en de Universiteit van Utrecht.
Haar werk aan de universiteit is gericht op de diagnose van ernstige ziekten, vooral bij kinderen. Denk dan bijvoorbeeld aan de diagnose van longontsteking of hersenvliesontsteking, maar ook diabetes of hartproblemen. Ook de voor- en nadelen van het screenen of actief opsporen van ernstige ziekten zoals kanker heeft haar bijzondere aandacht.

Dr. Katrien Cordemans

Katrien Cordemans is huisarts en tropenarts.
Binnen de huisartsgeneeskunde gaat haar bijzondere interesse uit naar de zorg voor ouderen, de opvolging van patiënten met chronische ziekten en de palliatieve zorg. Naast huisarts is ze ook CRA ( coördinerend en raadgevend arts ) in een WZC en werkt ze voor de dienst reisadvies van het ITG.

Dr. Pieter Provinciael

Pieter Provinciael is huisarts in opleiding (HAIO). Hij voltooit zijn laatste jaar in De Wijkpraktijk. Pieter doet zelfstandig consultaties maar zal indien nodig advies vragen aan de andere artsen. Verder werkt hij ook als basisarts bij Kind & Gezin en heeft bovendien 3,5 jaar de opleiding gynaecologie-verloskunde gevolgd. Zijn bijzondere interesses gaan uit naar gynaecologie-verloskunde en infectieziekten. 

Dr. Joke Versmissen

Joke Vermissen is huisarts in opleiding (HAIO). Ze voltooit haar laatste jaar in De Wijkpraktijk. Joke doet zelfstandig consultaties, maar zal indien nodig advies vragen aan de andere artsen. Ze werkt ook als basisarts bij Kind & Gezin en volgt ze een bijkomende cursus in de palliatieve zorgen. Verder heeft ze nog een bijzondere interesse in psychosociale begeleiding en tropische geneeskunde.

praktijkassistente

Sarah Van Camp

Sarah Van Camp werkt in de praktijk als praktijkassistente.

Zij is hoofd administratie en ondersteunt de artsen in hun dagelijkse administratie en facturatie. Ze is eveneens verantwoordelijk voor het forfaitair systeem gedeelte.

U als patiënt kan bij Sarah terecht voor administratieve zaken en allerhande vragen.

Liesbeth Jespers

Liestbeth Jespers werkt in de praktijk als secretariaatmedewerkster.
U kan bij Liesbeth terecht voor het maken van een afspraak, inschrijven in de praktijk, administratieve zaken en allerhande vragen.

Verpleegkundige

Simonne Neefs

Simonne Neefs is praktijkverpleegkundige.  Zij staat onze praktijk bij in het ontwikkelen van de verpleegkundige raadplegingen.  U kan bij haar terecht voor de verpleegkundige zorgen/raadplegingen op doorverwijzing van uw arts, dit enkel na afspraak op dinsdag of woensdag.

Karima Gariji

Karima Gariji is verpleegkundige.  U kan dagelijks tussen 8u en 11u bij haar terecht voor bloednames.  Daarnaast kan u ook bij haar terecht voor verpleegkundige zorgen op doorverwijzing van uw arts.  Karima spreekt ook Arabisch en Berbers en kan u bijstaan tijdens consulten voor het overbruggen van een taalbarrière.

Jony Dauwe

Jony Dauwe is verpleegkundige.

Zij zal instaan voor allerlei (nieuwe) verpleegkundige taken binnen de praktijk:

  • vrije raadpleging
  • opvolging psycho-sociale patiënten
  • opvolging ouderen

Paramedici

Jan Piers

Jan Piers werkt in de praktijk als eerstelijnspsycholoog. Op doorverwijzing van uw huisarts kan u bij hem terecht voor 5 therapeutische/oriënterende gesprekken.

Poetshulp

Idonka Lafontaine

Idonka komt ons dagelijks helpen bij het poetsen en onderhoud van het gebouw.  Zo kunnen wij in een nette omgeving werken en kan u in een propere wachtzaal plaatsnemen.

Wachtpost

Adres: Lange leemstraat 187 2018 Antwerpen Tel: 0900 10 512