Wat doen we?

We werken in de praktijk samen met verschillende zorgverstrekkers.
Zo heeft iedere zorgdiscipline zijn specifieke taken.  We lijsten hieronder nog eens op waarvoor je bij wie terecht kan.  Daarnaast zijn er ook verschillende ‘bijzondere zorgtrajecten’ waarin we als zorgverstrekkers samenwerken binnen het zelfde domein.  Over deze bijzondere zorgtrajecten vind je hieronder ook een extra woordje uitleg.

Duidelijke informatie vinden we een belangrijk aspect in onze praktijk. Daarom hebben we over verscheidene onderwerpen informatiebrochures gemaakt. Dit om u als patiënt alvast de eerste en belangrijkste informatie te geven over bepaalde onderwerpen:

Raadpleeg hieronder onze informatiebrochures door op onderstaande links te klikken. Indien u toch nog vragen heeft, aarzel dan zeker niet om dit te bespreken met uw arts of verpleegkundige.

Brochure vrije raadpleging en bloednames

Brochure voeding

Brochure Beweging

Brochure diabetes

Brochure kwetsbare ouderen

Brochure 1ste lijnspsychologie

Brochure Baarmoederhalskanker

Brochure CRYO

Brochure COPD

Brochure De Wijkpraktijk_forfaitsysteem

Brochure De Wijkpraktijk_ Forfait systeemENG

Brochure medische gegevens en GDPR wet

Brochure huisbezoeken

Bijzondere zorgtrajecten

Onze zorgverstrekkers staan open voor verschillende culturen en willen zich verdiepen in (medische) thema’s op uw vraag.  Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een diabetespatiënt zich vragen stelt over het vasten tijdens de ramadan.  We helpen u ook met deze zaken graag verder.

We doen ons best om ook wanneer er een taalbarrière is, onze patiënt zo goed mogelijk te woord te staan.  Onze verpleegkundige Karima spreekt Berbers en Arabisch en kan u bijstaan tijdens consulten (dagelijks tussen 8u en 11u).  Voor andere talen werken wij met de tolkentelefoon van de Vlaamse Overheid.  U kan ook steeds een vertrouwenspersoon meenemen die uw en onze taal beheerst.  Het is dan wel belangrijk dat u zich veilig voelt bij deze patiënt.  We staan niet toe dat kinderen jonger dan 18jaar vertalen voor hun familie.

Een goede en geplande opvolging van diabetes is belangrijk.  Daarom zal de verpleegkundige samen met u een jaarplanning opmaken voor de opvolging van uw diabetes.  Wanneer uw diabetes goed geregeld is, betekent dit meestal drie raadplegingen per jaar bij de verpleegkundige: uiteraard een controle van de suiker in het bloed, maar ook andere risicofactoren die met diabetes gepaard gaan zoals opvolging van de bloeddruk, gewicht, hart- en vaatrisico, voet (wonde), ogen enz.  U gaat ook minstens jaarlijks op controle bij uw huisarts, specifiek voor uw diabetes, of meerdere keren wanneer dit door de verpleegkundige nodig wordt geacht.  (bv bij afwijkende resultaten)
Wanneer uw arts het nodig acht dat u bloedverdunners neemt, kan u op stollingsraapleging komen bij de verpleegkundige voor de opvolging van de INR (= maat voor verdunning van uw bloed).  Zij controleert met een vingerprik de INR en past (indien nodig en in samenspraak met een arts) uw stollingsmedicatie aan.

Voor de begeleiding van uw zwangerschap kan u bij uw gynaecoloog maar ook bij uw huisarts terecht.  In overleg met uw gynaecoloog volgen wij samen uw zwangerschap op.  Dit komt er op neer dat u afwisselend op controle gaat bij de gynaecoloog en bij de huisarts.   Samen met de gynaecologen van St. Vincentius stelden wij hiervoor een protocol op.

Voor de vaststelling van je zwangerschap kan je alvast een afspraak boeken bij je huisarts.  Samen plannen we een volgend consult bij uw gynaecoloog tussen 8 en 12 weken zwangerschap voor een eerste echografie.

Net zoals bij Kind en Gezin hebben we in onze praktijk de nodige vaccins voor het basisvaccinatieschema van baby’s/kinderen, in voorraad.  Hebt u dus een consult bij K&G gemist, hoeft u de vaccinatie niet onnodig uit te stellen, maar kan u ook bij ons terecht.  Ook het opvolgingsonderzoek van uw baby of kleuter kunnen we hier in de praktijk doen.  Voor gehoor of oogtesten dient u wel bij K&G zelf te gaan.
Onze kwetsbare ouderen verdienen de nodige zorg, die heel divers kan zijn.  Voor een goede en kwalitatieve opvolging proberen we dan ook proactief de verschillende kwetsbaarheden in kaart te brengen.  We starten een chronisch dossier op en bekijken systematisch een aantal zaken om een zo goed mogelijk zicht te hebben op onze kwetsbare oudere.  Welke ondersteuning krijgt hij?  Hoe is de sociale omkadering? Is er risico op vallen? Zijn er andere risicofactoren, ook op medisch vlak? Hoe is het met zijn medicatieschema gesteld? Neemt hij teveel (of te weinig) medicatie?

Wie doet wat?

 • Inschrijven in de praktijk
 • Telefonische afspraak
 • Aanvragen van een huisbezoek, VOOR 10u ’s ochtends.
 • Aanvragen van voorschriften
 • Aanvragen en ophalen van documenten en voorschriften
 • Vragen omtrent administratie en terugbetalingen
 • Opvolging van uw diabetes
 • Preventiedossier
 • De opstart of het vervolledigen van uw medisch dossier
 • EKG (hartfilmpje)
 • 24-uursbloeddrukmeting
 • Spirometrie
 • Vaccinaties (basisvaccinatie schema kinderen, inhaalvaccinaties en reisvaccinatie)
 • Injecties van medicatie
 • Uitspuiten van de oren
 • Verzorging/opvolging van (snij)wonde
 • Verwijderen van hechtingen
 • Organiseren van hulp aan huis bij ouderen of chronisch zieken
 • Opvolging en gesprek ikv psychische problemen
 • Situering van problematiek en gerichte doorverwijzing
 • met acute infectieziekten als verkoudheid, keelontsteking of griep
 • voor de opvolging van chronische aandoeningen
 • voor andere problemen zoals sportletsels of huidletsels
 • preconceptieadvies
 • voor de begeleiding van zwangerschap (gedeelde opvolging met gynaecoloog)
 • voor voorschriften en voor het invullen van attesten en formulieren
 • met psychologische problemen
 • vragen omtrent het levenseinde
 • voor technische handelingen als:
  • uitstrijkjes
  • het plaatsen van een spiraal
  • het hechten van snijwonden
  • kleine heelkundige ingrepen (verwijderen van huidletsels als vlekjes of cystes, behandeling van ingegroeide teennagel)