Noodnummers

Zelfmoordlijn: 1813

Meldpunt interfamiliair geweld/kindermisbruik: 1712

Jongerentelefoon: 102 | www.awel.be

Medisch

Sociaal

Vlaams Patiëntenplatform – allerlei info over administratie in de gezondheidszorg, sociale en maatschappelijke regelgeving,..:  http://www.vlaamspatientenplatform.be/

Instuif Andante –  een activiteiten- en ontmoetingscentrum “voor wie contact moeilijk is”. Door het organiseren van activiteiten geeft Instuif de bezoeker de mogelijkheid om binnen een beschut milieu contacten te leggen en een vriendenkring uit te bouwen: http://www.andante.be/site/node/10

V.O.E.M. – De Vereniging voor Ontwikkeling en Emmancipatie van de Moslims bouwt aan een kleurrijke, open, vrije, leefbare en verdraagzame samenleving; werkt aan een positieve beeldvorming rond moslimgemeenschappen; stimuleert de interlevensbeschouwelijke dialoog; helpt moslims hun plaats te vinden in de Belgische maatschappij: http://www.voem-vzw.be/home.htm
Montignystraat 34 – 2018 Antwerpen – tel.: 03/272 35 70

IVCA en de Vrouwenwerking zijn er voor vrouwen van alle nationaliteiten, leeftijden, overtuigingen en culturen – ontmoetingsactiviteiten, taal-/naailessen,…: http://www.cawantwerpen.be/ivca-vrouwenwerking
Paleisstraat 39 – 2018 Antwerpen – tel.: 03 238 16 93 – maandag tot vrijdag, van 9u tot 17u

Beweging

Sportantenne Antwerpen – kent de lokale sportwerking en zoekt mee naar een antwoord op elke sportvraag: https://www.antwerpen.be/nl/info/sportantenne-district-antwerpen-uw-aanspreekpunt-voor-sport

Cultuur

Cultuurantenne Antwerpen – geeft gratis advies en maakt je wegwijs in het culturele leven van het district: https://www.antwerpen.be/nl/info/cultuurantenne-district-antwerpen

Kinderen

De Speelbrug – een ontmoetingsruimte voor kinderen van 0 tot 4 jaar, vergezeld door een volwassene (ouder, grootouder, oppas,…): http://www.despeelbrug.be/snort.html
Cuylitstraat 22 A – 2018 Antwerpen – tel.: 03/248 13 19

Groei, ontwikkeling, opvoeding kinderen: http://www.kindengezin.be/
Van Trierstraat 47 – 2018 Antwerpen

Jongeren

Kras jeugdwerk – Kras is een Antwerpse jeugdwerkorganisatie. In verschillende activiteitencentra en op diverse plekken in de stad verzorgen wij een aanbod in de vrije tijd van kinderen, tieners en jongeren: http://www.krasjeugdwerk.be/
Coebergerstraat 85 – 2018 Antwerpen – tel.: 03/248 90 08

NokNok – NokNok is een campagne voor jongeren (12-16 jaar) om de eigen veerkracht te verhogen. Het is gebaseerd op de beschermende factoren voor geestelijke gezondheid: http://www.vigez.be/projecten/noknok

JAC plus – Het JAC helpt jongeren tussen 12 en 25 zoeken naar een antwoord op hun vragen en problemen:  http://www.jac.be/jac-plus-antwerpen

VDIP – richt zich tot mensen tussen 16 en 35 jaar met een beginnend psychiatrisch probleem, die veelal zorgmijdend zijn. Ze bevinden zich in een zorgwekkende situatie en er bestaat een risico voor suïcide:  http://www.vdip.be/?action=onderdeel&onderdeel=231&titel=VDIP+Antwerpen

Ouderen

Dienstencentrum Hof Ter Beke – Stap eens binnen en laat u verrassen door het lekkere eten, het uitgebreide aanbod aan activiteiten en cursussen, het wellnessaanbod en de handige diensten. Het dienstencentrum is bovendien een ideale plek om nieuwe mensen te leren kennen: http://www.zorgbedrijf.antwerpen.be/onze-diensten/dienstencentra/onze-centra/dienstencentrum-hof-ter-beke
Balansstraat 23/A – 2018 Antwerpen – tel.: 03/292.95.50 – ma-vr: 9.30u-17.15u, za: 11u-17.13u

Handicap

Licht en liefde vereniging voor blinden en slechtzienden – bieden hulp om de integratie vlot te laten verlopen: http://www.blindenzorglichtenliefde.be/
Durletstraat 43 – 2018 Antwerpen – tel.: 03/237.59.51

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – Tracht mee te werken aan de integratie van personen met een beperking:  http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/11052224-Provinciaal+kantoor+Antwerpen.html

Drugs en verslaving

De Sleutel – Dagcentrum De Sleutel is een oriëntatie- en behandelcentrum, deskundig in het voorkomen en behandelen van drugproblemen, ook voor ouders/partners: http://www.desleutel.be/professionals/hulpverlening/ambulant/dagcentrum-antwepren

Anonieme alcoholisten: http://www.aavlaanderen.org/  – tel.: 03/239 14 15
Paleisstraat 39 – 2018 Antwerpen (woensdagavond)
Plantin en Moretuslei 116 – 2018 Antwerpen (dagelijks)

Praktisch