Inschrijving/betalingssysteem2020-11-24T14:51:39+01:00

Inschrijving/betalingssysteem

Sinds januari 2017 werkt de Wijkpraktijk met een ‘forfaitair betalingssysteem’. Dit betekent dat jouw mutualiteit maandelijks een vast bedrag betaalt aan
de Wijkpraktijk, ongeacht het aantal raadplegingen dat je hebt gehad. Je dient je hiervoor als patiënt in onze praktijk in te schrijven. Wanneer je in de maand die volgt op jouw inschrijving op consultatie komt in de Wijkpraktijk, hoef je dus zelf niets meer te betalen.

OPGELET: Wanneer je een huisarts of een verpleegkundige consulteert die niet actief is in de Wijkpraktijk, zal jouw ziekenfonds dit niet meer terugbetalen. Wanneer je echter voor een dringend probleem de huisarts van wacht consulteert, zal De Wijkpraktijk jou het terugbetalingstarief nog wel terugbetalen. Voor alle andere gevallen contacteer je best eerst de praktijk.

Verandering van mutualiteit?

Verandert u binnenkort van mutualiteit of bent u reeds veranderd? Laat het ons dan even weten zodat wij uw dossier tijdig kunnen aanpassen. Dit om eventuele problemen in de toekomst te vermijden.

Hoe bekom ik mijn resultaten?2020-12-02T15:12:23+01:00

Sinds 1 juli 2019 vindt er geen belmoment voor de resultaten meer plaats.

Hierbij enkele opties om uw resultaten te bekomen:

  1. via Beoogo, ons online agendasysteem: via ons online agendasysteem kan u onder ‘een bestelling plaatsen’ vragen aan de arts om de resultaten hierin te zetten, begeleidt met een woordje uitleg. Of u kan ook vragen of de dokter u even kan opbellen ivm de resultaten. Indien u in ons systeem staat, kan u inloggen met uw e-mailadres en uw rijksregisternummer. Indien inloggen niet lukt, contacteer dan even het secretariaat, zij helpen u graag even verder. Ook indien u niet goed weet hoe het online agenda systeem werkt, helpen zij u met plezier.
  2. telefonisch: Vaak zijn de dokters in consultatie wanneer u belt voor uw resultaten. Om de consultaties zo weinig mogelijk te verstoren zal de onthaalmedewerker uw vraag opnemen en vragen aan de dokter om u terug te bellen.
  3. op afspraak: U kan ook steeds op afspraak of op de vrije raadpleging komen om uw resultaten te bespreken.

Door de GDPR wetgeving mogen wij geen medische documenten/verslagen meer via mail versturen.

Hierdoor is het niet mogelijk om per mail uw resultaten te ontvangen.

 

 

Hoe schrijf ik mij in?2020-12-02T15:12:23+01:00

Kom met je identiteitskaart (of voor kinderen eventueel ISI-kaart of SIS-kaart) EN een sticker van uw mutualiteit naar de praktijk: alle weekdagen tussen 8u-12u en 13u30-17u . We maken vervolgens jouw inschrijvingspapieren klaar welke je moet handtekenen. Kinderen ouder dan 14 jaar moeten zelf handtekenen.

Je vindt het inschrijvingsformulier hieronder terug. Je kan het dan alvast nalezen, invullen en binnenbrengen in de praktijk:

_inschrijvingsformulier

Hoe werkt dit voor nieuwe patiënten?2020-12-02T15:12:23+01:00

 

We nemen enkel nog nieuwe patiënten aan die onder onze werkzone vallen : https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1LuUVy0H70AE0V_ITNw9qG6A8lxA&ll=51.2022584977053%2C4.394831599999975&z=15

Woont u buiten deze zone? Dan dient u in uw eigen buurt op zoek te gaan naar een huisarts.

Zo bent u zeker dat de juiste zorg kan gegeven worden.

Nieuwe patiënten kunnen de eerste keer op consultatie komen zonder inschrijving.
De inschrijving wordt tijdens de eerste consultatie in orde gebracht.  Je mag als nieuwe patiënt ook vragen naar een proefperiode van 3 consultaties. Nadien dient u te beslissen of u al dan niet wenst in te schrijven. Indien u zich niet wil inschrijven zal u helaas niet meer in onze praktijk terecht kunnen.

Tijdens de proefperiode moet je wel je consultaties betalen volgens het klassieke systeem.

 

Moet ik nog remgeld betalen?2020-12-02T15:12:23+01:00

Bij het forfaitaire betalingssysteem wordt De Wijkpraktijk rechtstreeks door jouw ziekenfonds betaald.
Tijdens de consultatie hoef je niets te betalen. Ook later volgt er geen rekening meer. Er is geen remgeld bij een consultatie in de praktijk.

Wanneer je tijdens de wachtdienst een huisarts raadpleegt voor een dringend probleem, betaalt de praktijk jou dit terug aan het terugbetalingstarief. Het remgeld moet je dan wel zelf betalen.

Wat als ik een huisarts van wacht consulteer?2020-12-02T15:12:23+01:00

Als je een huisarts van wacht consulteert voor een dringend probleem, moet je wel nog betalen.
Patiënten met een voorkeursregeling betalen enkel het remgeld aan de huisarts van wacht en moeten verder niets ondernemen. Patiënten met een normale regeling betalen het volledige bedrag aan de huisarts van wacht.

Daarna breng je het getuigschrift van verstrekte hulp binnen in de praktijk. Vergeet ook zeker niet om je bankrekeningnummer er bij te zetten.

De Wijkpraktijk stort vervolgens het terugbetalingstarief terug aan het einde van iedere maand.

Krijg ik nog terugbetaling van consulten bij de specialist?2020-12-02T15:12:23+01:00

JA, het forfait geldt enkel voor de consulten bij uw huisarts en verpleegkundige.  Dit heeft geen invloed op de terugbetaling van consulten bij een specialist of paramedische beroepen.  Zo zal uw consult bij de gynaecoloog, bij de pediater, de orthopedist, maar ook de kinésist, diëtist enz, net zoals vroeger volgens het terugbetalingsprincipe van uw mutualiteit verlopen.  De getuigschriften dient u zoals voorheen dus ook gewoon bij de mutualiteit in.

Wat doe ik als ik verpleegkundige zorgen nodig heb?2020-12-02T15:12:23+01:00

Bel op werkdagen tussen 8:00 uur en 15:00 uur naar de praktijk. We bekijken dan samen wie jou het beste kan verder helpen.

Voor dringende verpleegkundige zorg ‘s nachts of in het weekend kan je het Zorgbedrijf Antwerpen bereiken op 03/338 92 44.
Vermeld dan zeker dat je ingeschreven bent in De Wijkpraktijk.

Wat met kinderen die in twee gezinnen wonen?2020-12-02T15:12:23+01:00

Als jouw kind een vaste huisarts heeft bij de Wijkpraktijk, moet je hem/haar inschrijven.

Als dit niet het geval is, raden we aan om, bijvoorbeeld in geval van co-ouderschap, jouw kind níét in te schrijven. Voor hen maken we een uitzondering en blijven hen zien via het klassieke betalingssysteem.
Verblijft jouw kind in hoofdzaak bij de ouder die steeds in deze praktijk consulteert, kan je jouw kind inschrijven en betalen we de consultaties bij de huisarts van de andere ouder terug aan terugbetalingstarief.

Wat als je niet langer in de praktijk wenst te komen?2020-12-02T15:12:37+01:00

Wanneer je niet langer bij de Wijkpraktijk wenst te komen, kan je jezelf laten uitschrijven. Dit kan door middel van het UITschrijvingsformulier.

Dit dient u te ondertekenen en ons zo spoedig mogelijk te bezorgen.

Hou er rekening mee dat de mutualiteit enige tijd nodig heeft om alles te verwerken vooraleer u terug onder het normale betalingssysteem valt.

U kan tot de definitieve einddatum nog steeds kosteloos terecht in onze praktijk. Indien u toch al bij uw nieuwe huisarts terecht wil, hou er dan rekening mee dat u geen terugbetaling ontvangt zowel niet van de mutualiteit als van onze praktijk.

(bv: U schrijft zich uit  op 15 februari, wij sturen dezelfde dag nog uw inschrijving op naar de mutualiteit.  De mutualiteit zelf start met de procedure bij het begin van de volgende maand van uitschrijving, in dit geval wordt de procedure dus in maart in gang gezet. Uw uitschrijving zal dus pas definitief zijn op het einde van die maand. –>  met andere woorden valt u terug onder het normale systeem vanaf 1 april. Tot 1 april kan u wel nog steeds kosteloos terecht in onze praktijk.)

Schrijf dus tijdig uit indien u beslist dat u niet langer in De Wijkpraktijk wenst te komen.

Van zodra uw uitschrijving definitief is, kan u niet meer terecht in onze praktijk.
Opnieuw inschrijven kan wel altijd.

Wachtpost

Adres: Lange leemstraat 187 2018 Antwerpen Tel: 0900 10 512
Go to Top