//Wanneer is je kind te ziek om naar de opvang of het consultatiebureau te gaan?

Wanneer is je kind te ziek om naar de opvang of het consultatiebureau te gaan?

Bij milde ziektesymptomen is het moeilijk om te weten wanneer een kind wel/niet naar de opvang of het consultatiebureau van Kind & Gezin mag komen. Dit is nog moeilijker geworden door corona.

We moeten kinderen alle kansen geven en daarom is het belangrijk voor hun ontwikkeling en welzijn dat ze naar de opvang kunnen en tijdig opgevolgd en gevaccineerd worden. Dit schema geeft een overzicht weer van welke symptomen toegelaten zijn in de kinderopvang en op het consultatiebureau. De flowchart koorts geeft mee wat de kinderopvang moet doen als een kindje koorts heeft.

Toegelaten

 • Snotneusje
 • Lichte hoest
 • Lichte verkoudheid: neusloop en hoestje zonder koorts
 • Gekende chronische hoest (bij hyperactieve luchtwegen)
 • Chronisch lossere stoelgang of éénmalig waterige stoelgang
 • Gulpje teruggeven, braken als gevolg van gekende reflux

Niet-toegelaten

 • (Rectaal gemeten) koorts (>38,0°C)
 • Plots optredende hoest en/of ademhalingsmoeilijkheden
 • Plotse verandering van stoelgangspatroon met 2 of meer waterige stoelgangen per dag
 • Braken met bloed of herhaaldelijk braken (geen reflux)
 • Plotse huiduitslag of blaasjes

Dit schema is opgesteld door artsen van het agentschap Opgroeien, in samenspraak met de Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Belgium Paediatric Covid-19 Task Force, en artsen van Domus Medica en BVAS.

2020-09-08T14:57:31+02:00 8 september, 2020|

Wachtpost

Adres: Lange leemstraat 187 2018 Antwerpen Tel: 0900 10 512