Uw arts doet mee aan de Ernie 4 Studie.

Uw arts doet mee aan de Ernie 4 studie.

De studie onderzoekt een nieuwe urinetest en vingerpriktest.

Dit bij acuut zieke kinderen tussen 3 maanden en 18 jaar.

We hopen hierdoor de diagnose van infecties bij kinderen te verbeteren.

Vraag uw arts om meer informatie!

[…]